Om oss

Herrljungakorpen

Herrljunga motionsidrottsförening Korpen är ansluten till Svenska gång och vandrarförbundet sedan 2018.

För närvarande har vi tipspromenader, motionscykling, mattcurling och damgymnastik på programmet.

Vi har ett samarbete med övriga föreningar på Orraholmen om området och fastigheterna.

Kontaktinfo

Korpen Herrljunga

 

Korpens adress:

Herrljungakorpen

c/o Margareta Brynolfsson

Bladgatan 3

524 32 HERRLJUNGA


Bankgiro 5841-8054


SWISH 1233783057

 

 

Herrljungakorpens e-postadress.   Herrljungakorpen@gmail.com

 

Kontaktpersoner:

 

Ordförande: Kent Johansson               tel. 0705-633255.       


V ordförande:  Elisabet Larsson

 

Kassör: Görtz Karlin                               tel. 0707 909985

   

Sekreterare: Margareta Brynolfsson  tel. 0513-10177'


Ledamot Östen Gilbertsson


Suppleant: Inger Fredriksson


Suppleant  Ann Christine Gustavsson

 

 

Kommunens hantering av Orraholmen (så långt vi kan uppfatta den)

 

 

  Angående uppgörelsen mellan Herrljunga kommun och Korpen Herrljunga avseende "Gula huset"

Herrljunga kommun och Korpen Herrljunga träffade måndagen den 23 december en överenskommelse om ersättning  till Korpen för tid och material till "Gula huset" . Överenskommelsen innebär att  Herrljunga kommun till Korpen Herrljunga utbetalar 130 000 kr som total ersättning, och att ytterligare ekonomiska anspråk inte kan i göras av parterna.

 

Varför har vi då träffat denna för överenskommelse? I februari 2014 är tre år sedan "Gula huset" brann ned till grunden,  huset var försäkrat av Herrljunga kommun. Under dessa tre år har vi (Korpen) försökt och åter försökt  komma till en lösning med Herrljunga kommun om en återuppbyggnad.

 

Tyvärr har kommunen (företrädarna) inte gjort något för att vare sig gå oss till mötes eller komma med några realistiska alternativ. Det har först  varit en 7 månader lång utredning om var kommunen skulle bygga upp huset igen, golfbanan i Hudene, Sämbadet,  och  Haraberget var alternativ till Orraholmen.

Tre gånger har kommunen fattat beslut om att bygga upp "Gula huset".

Två hyresavtal för ett uppbyggt hus har presenterats oss, det första hyresavtalet innebar att Korpen troligen skulle få betala en hyressumma på uppemot 100 000 kr/år.

Det andra avtalet krävde att Korpen skulle skriva på utan att veta vad hyreskostnaden skulle bli .

 

Det stod klart  i februari 2013 att ledande politiker från  Socialdemokraterna , Centerpartiet,  och Kommunens väl och  inte ville att huset skulle byggas upp, det spelade egentligen ingen roll vad vi förslog.  En kvalificerad beräkning som gjorts av Byggekonomen i Herrljunga som mycket väl  fungerat som utgångspunkt för en upphandling, sågades helt av  kommunstyrelsen.

 Vi meddelande då med att vi drar oss ur och önskar ersättning för "de värdehöjande åtgärder" som vi gjort på "Gula huset". Att vi skulle få skulden för att det inte blev något bygge förstod vi givetvis.

 

Genom vårt arbete så ökade värdet och försäkringsersättningen från  uppskattningsvis 300 000 kr till 1,8 miljoner  kronor, valde man att inte bygga så stannade försäkringsbeloppet på drygt 800 000 kr. För en vanlig medborgare så är alternativen lätta att förstå.  Att kommunen valt att inte bygga tycker vi är ansvarslöst och misshushållning med kommunala medel.

 

Vägen fram till nu är kantad av brutna utfästelser från kommunens sida, löfte om återuppbyggnad, löfte om hyresreduktion, löfte om ersättningslokaler, allt detta togs tillbaka eller planade ut i tomma intet.

Utan att något egentligen hänt mellan mars och november 2013  så tog vi åter kontakt för att försöka få en uppgörelse till stånd, intresset från kommunens sida var mycket svalt, vi fick egentligen inga svar på våra  ekonomiska förslag mer än det vanliga "det finns ingen politisk majoritet för det". Vårt förhandlingsläge var inte heller det bästa, vi har hört mer än en gång att "det finns ingen politisk majoritet för detta"

För att rädda en del, (Korpen är ingen rik förening), föreslog vi till slut det som senare blev överenskommelsen.

Vi förstod även, och fick detta bekräftat att årsskiftet är en deadline eftersom försäkringspengarna skulle betalas ut 2013, och vad skulle hända 2014, inga pengar i budgeten för kompensation till Korpen.

Den 23 december ombads vi att komma till kommunkontoret för undertecknade av överenskommelsen, och så skedde.

 

Det finns  ingen vinnare förutom Länsförsäkringar i denna sorgliga historia, om nu inte vissa kommunpolitiker ser detta som en seger.... kommunen går miste om en miljon kronor eftersom huset inte byggs upp, Innevånarna i Herrljunga har nog för alltid förlorat sitt "smultronställe.

 Dessutom  har för många av oss har det politiska spelet gett en ordentlig tankeställare inför kommande val.

Det som känns extra sorgligt är att folkrörelsepartier som Socialdemokraterna och Centern är de partier som gjort en återuppbyggnad omöjlig . Vad deras väljare tycker är inget som efterfrågats.

 Särskilt  sorgligt är det med  Socialdemokraterna eftersom  de medverkar till  att det arbete som den tidigare fritidsnämndsordföranden  Lars Johansson  (S) utfört för förningslivet i Herrljunga omintetgörs.

**************************************************************************************

19 december.

Kommunstyrelsen i Herrljunga har behandlat "Orraholmsärendet", på sitt sista möte för året.

För första gången var Mats Palm ordförande och ansvarigt kommunalråd. Resultatet vet vi inte, men förslaget som Mats Palm lagt fram innebör följande;

Kommunsttyrelsensordförandensförslag tillbeslut

1)  Herrljungakorpen, Organisationsnummer 012118-7033, c/o Margareta

Brynolfsson, Bladgatan 3, 524 32 HERRLJUNGA erhåller en ersättning på 130000 kr

.

a)  Ersättningen avser kompensation för drift, underhåll, byggnadsmaterial och arbetad tid avseende Orraholmens huvudbyggnad (Gula huset).

b)  Ersättningen avser även kompensation för framtida ”fullgoda ersättningslokaler” enligt KS § 159/2011.

Hela förslaget finns att läsa här: Mats Palms förslag   obs sidan 25

 

 

23 november.

Idag medelar Alingsås tidning att kommunen avbrutit upphandlingen av ett hus på Orraholmen, ett egentligen väntat beslut, så nu kan man nog med fog påstå att kommunledningen i Herrljunga slagit i alla spikar man har i den lilla dörr som fann till en lösning. Tråkigt för alla kommuninvånare.

Detta sista försök att handla upp kan man inte annat än le åt, att klara en byggnad pengamässigt med de interna kostnader som läggs på är helt omöjligt. Det lustiga i sammanhanget är att när korpen presenterade ett förslag, så krävde kommunen att varje rum skulle vara en brandcell, och det var bland annat detta som gjorde att det inte gick att få en kostnad inom den ram som satts.

När man läser kommunens "nya" upphandling, så  förutsätts att hela huset är en brandcell. egentligen borde någon ställa frågan varför? Har brandskyddsreglerna ändrats? Eller går man ut och gör en upphanling som inte följer desa regler?

2 oktober

I går kväll tisdag 1 oktober togs ett beslut i kommunfullmäktige som innebär att:

"Gula huset byggs upp" under förutsättning;

Försäkringspengarna räcker

Bygget blir klart under stipulerad tid.

Ja mycket ska man höra innan hörlurarna trillar av. Ett antal talare var uppe och berömde den fina miljön på Orraholmen Uno Sanfridsson, Gunnar Andersson, Tomas Larsson Lillemor Fritioff.. värdet av övernattningsmöjligheter m.m??????  Förutom då Socialdemokraternas talesperson som ansåg att det fanns tillräckligt med lokaler i kommunen, och att det var risk för driftskostnader som skulle bli bersvärande.

Detta visar väl vilket parti som varit mest emot en återuppbyggnad, tråkigt hur det blivit i det partiet.

För C och KV är väl frågan vad som hänt????

29 sep.

Så har då det kommit...kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ett hus byggs på Orraholmen för försäkringspengarna... det tog bara 30 månader att komma dit. Nu ska även kommunfullmäktige säga sitt, så sista ordet är nog inte sagt ännu...

 

1 Sep, ingen kontakt från kommunens sida ännu.

Alingsås tidning ville göra ett repotage om vad som händer, de intervjuade Kent, Kenth, och Görtz.

Vi får se vad som kommer i tidningen.

 

1 Juli, Lite sammanfattning av Juni.

Vi har fått ett nytt erbjudande om "lokal", det var ett källarutrymme på Arvidsgårdsgatan, källaren på "gamla pensionärshemmet, 20 kvadratmeter tidigare använt som torkrum eller förråd, vi var överens med Herrljungabostäder att den lokalen inte var användbar för annat än förråd. Vi meddelade Kurt Hårsmar att vi tackar nej.

Till kommunstyrelsemötet i juni har Finn Svensson (Fp) ställt en fråga om hur kommunen tänkte kompensera Korpen för förlusten av "Gula huset".  Svaret från Kurt Hårsmar var att KS bestämt att "för att visa god vilja" ska Korpen få ersättning för "utlägg" cirka 60 000 kr, samt ersättningslokaler.

Med detta så menar kommunstyrelsen att ersättning för värdehöjande åtgärder eller arbete inte kommer att ersättas. den halvmiljon som huset stigit i värde ska gå in i kommunens "svarta hål".

 

Frågan är om detta är Herrljunga kommuns sätt att "stödja och utveckla föreningslivet".

 

 

1 Juni

Till kommunfullmäktige har inkommit ett medborgarförslagsom innebär att fullmäktige ska avgöra om Gula huset ska byggas upp.

I fullmäktige har Finn Svensson (fp) ställt en fråga till Kurt Hårsmar angående hur Korpen ska kompenseras för förlusten av Gula Huset. Båda dessa ärenden ska antagligen komma upp på nästa kommunfullmäktigemöte

 

8 maj

Vid kommunstyrelsens möte den 6 maj var frågan om Orraholmens uppbyggnad contra nybygge vid Sämbadet åter uppe. Det blev två förslag ett för Orraholmen och ett för Sämbadet.

Men... efter diskussion och omröstning så blev det så att Moderaterna och Folkpartiet stödde Orraholmsförslaget medan Centern Kommunens väl och Kristdemokraterna gick på Säm-linjen.

Sossarna.... ja de lade ner sina röster. Frågan är varför. Vågade de inte visa vad e tyckte? Kände de sig kanske nöjda med att det inte blir något bygge på Orraholmen?

 

22 april  till AT och Knallebladet.

vi har problem med länkningen därför läggs hela insändaren här t.v. sedan kommer den att länkas:

 

Information  till alla som har frågor om Orraholmen, och varför det inte byggs upp.

Vi (Korpen) har fått en otrolig mängd frågor om varför Gula huset på Orraholmen inte blir återuppbyggt.

Detta är ett försök att redovisa (som vi ser det) varför så inte sker.

 

Bakgrunden är som alla vet att Gula huset förstördes i en brand för mer än två år sedan. Vid den tidpunkten hade vi (Korpen) investerat ungefär en halv miljon kr i eget arbete och material.  Efter branden har vi haft otaliga kontakter med Herrljunga kommun för att försöka få till stånd en återuppbyggnad.

Försäkringspengar som betalas ut vid nybyggnad är cirka 1,5 miljoner kr, kommunfullmäktige har anslagit ytterligare drygt en halv miljon kr. Totalt finns 2,025  miljoner kr, att använda till återuppbyggnad.

 

Vi kan  konstatera att efter två år så har vi inte kommit någonstans i våra diskussioner med kommunalråden Palm och Hårsmar samt fritidschefen Liljebäck,  vi upplever att kommunens intresse för återuppbyggnad varit ytterst kallsinnigt, det har ställts hyreskrav som det bara går att skratta åt, det har tillkommit kostnader för nybyggnad som ingen kunnat föreställa sig, exempelvis att en nybyggnad ska betala en ny avloppsanläggning för hela Orraholmsområdet.

 I stort kan det sägas att hela kommunfullmäktiges anslag på en halv miljon går till att betala tillkommande kostnader, alltså inget till själva huset. De av kommunen framtagna kalkylerna är för att milt uttrycka det verklighetsfrämmande.

 

För att möta detta så har vi tillsammans med en byggnadsberäkningsfirma i Herrljunga  (alltså inte kommunen) tagit fram en kostnadsberäkning för ett hus som dels skulle passa in i miljön på Orraholmen,  kostnadsmässigt byggnationen inom de pengamedel som finns (2,025  kr), även de märkliga tilläggsutgifter som enligt kommunen SKA belasta  ett ev. nybygge ingår i kalkylen.

 

Efter att vi gjort detta sker en ny vändning i ärendet, det kommer ytterligare kostnader (som inte är nödvändiga) . När vi ifrågasätter beräkningarna blir svaret att "vi vet hur det ska räknas".

I samma andetag  tar kommunen tillbaka ett skriftligt  löfte om en hyresreducering i två år som vi tidigare fått..Förutom detta kräver kommunstyrelsen att vi ska skriva på ett hyresavtal  "in blanco" alltså skriva under utan att veta vilken hyreskostnad som blir gällande.

 

Vi förstår i detta läget att vi inte har en chans att få en vettig diskussion eller ett vettigt avtal, efter två år med principen ett steg framåt-två steg bakåt, inser vi att vi kommer inte längre. Vi frågar skriftligen kommunen om de är villiga att ersätta Korpen för investeringen på uppåt en halv miljon.

Det första svaret var inget vi var nöjda med, bland annat fick vi förslag om att använda kommunhusets cafeteria för bland annat våra tipspromenader,  ersättning för vårt arbete och material (cirka 500000 kr) hänger i luften.

 

Det som många med oss känner sig upprörda över är att helt plötsligt så har kommunstyrelsen fått upp ögonen för att om det inte byggs så försvinner ungefär 900 000 kr i försäkringsersättning, och vad sker då...jo flera förslag om olika byggprojekt kommer fram hastigt och lustigt, hus som ska byggas och säljas med vinst, en samlingslokal vid Sämbadet är ett annat.

Vi måste fråga oss... vart är kommunen på väg, hur tänker våra valda ombud?

Bygga vid badplatsen vid  Sämsjön, hur många dagar om året kommer den att användas, vem ska betala drift, avskrivningar och underhåll?  Har kommunen helt plötsligt hittat pengar  till detta?

 

Eftersom försäkringspengarna gäller ett hus på Orraholmen så är det självklart för gemene man att ska det byggas,  så är det där.  Gula huset var Herrljungabornas mycket uppskattade "bygdegård" innan kommunen lät det förfalla.

Och... skulle kommunen komma med ett "anständigt förslag" om detta så finns det antagligen flera organisationer som är intresserade av att vara med. Vi och många många andra hoppas att våra valda politiker tar sitt förnuft till fånga och ser till medborgarnas önskemål.

Den som är mer  intresserad kan läsa alla turer på Herrrljungakorpens hemsida, www.herrljungakorpen.se.

För Korpen Herrljunga  Kent Johansson

 

 

 10 April

Idag kan vi läsa i Alingsås tidning att Kommunstyrelsen i Herrljunga har fattat ett beslut om att bygga en lokal vid Sämbadet för pengarna som försäkringen för Orraholmshuset ger.

Det som inte framgår är om et är kommunen som ska äga och driva detta hus, om en ev hyresgäst ska betala hyra i paritet med vad krävts av Korpen för Gula huset.

Ialalfall kan det sägas att "det gick fort". Skillnad mot när vi tragglat med kommunen, vi höll på i två år utan att komma någonstans, det ska bli intressant att se kalkylen för ett ev bygge och att jämföra den med de fem rader som fanns för Nya Gula huset.

Kanske det utlyses en namntävling för Sämhuset... Skicka gärna förslag till kommunen.

 

26 mars

Vi har brevledes meddelat att vi inte är intresserade av att hyra ett nytt "Gula hus" på de villkor som ställts, förutom alla räkneexempel så kräver kommunstyrelsen  att vi ska skriva på ett avtal utan att veta vilken verklig hyra som skulle bli följden. Vi har dessutom frågat om och hur de kan tänkas ersätta oss för arbete, kostnader och förlorade lokaler,

Idag den 26 mars har vi haft en andra sittning, och det verkar som kommunen är villiga att stå för en kanslilokal och viss ekonomisk ersättning, vi har haft vissa andra förslag eftersom vi inte anser att kommunen ska tjäna pengar på det arbete korpen utfört, ett nytt möte är planerat.

 

7 februari, vi får ett epost från Kurt Hårsmar;

 

"Hej

Enligt anteckningarna från mötet mellan Korpen och tekniska förvaltningen den 24/1 så ska jag åter koppla angående ett mail från den 1 juni (se PDF-fil).

Förslaget var förankrat i fritids- och kulturutskottet. Utskottet har inte beslutanderätt och beslutet i KS gick inte utskottets väg utan blev ett annat."

 

Med vänliga hälsningar

Kurt Hårsmar

KS-ordförande Herrljunga

0513-17110, 0705-345490

 

Ja vad ska man säga? hur ska vi veta vem som beslut är "förankrade hos"?

Det normala är väl att investeringar förankras i Kommunstyrelsen? För övrigt så är det väl samma personer i kommunstyrelsen som i fritids och kulturutskottet.

Är detta dåligt.... ja döm själva. Vi fick iallfall vänliga hälsningar.............

Citera en låt från 70-talet. "Vem i hela världen kan man lita på".

 

25 januari,

Mötet blev som väntat inget att yvas över, kommunen företrädd av Thea Boman och Bo Persson och nya tekniska chefen, vi representerades av Kenth Hassmer och Görtz Karlin,   tekniska kontoret hade som väntat inget mandat att diskutera något annat än det som kommunstyrelsen beslutat, vi hade två frågor, som de var frågande till, dels att vi fått löfte av kommunaråden Hårsmar och Palm att den eventuella hyran skulle rabatteras i tre år.

 

"Hej

Har nu förankrat vårt förslag, på 20000 kr i hyra utifrån en investering på 2 milj. kr med upptrappning 0-10-20 tkr/år, i utskottet. Skulle investeringen bli 100 000 kr lägre finns utrymme för en sänkning med 5 000 kr. Någon ytterligare förändring från kommunens sida finns inte politisk majoritet för.

 

 

Med vänliga hälsningar

Kurt Hårsmar

KS-ordförande Herrljunga

0513-17110, 0705-345490

kurt.harsmar@admin.herrljunga.se"

 

Vi frågade dessutom  om de har för avsikt att kompensera oss enligt tidigare kommunstyrelsebeslut ( om det inte blir något bygge). Båda dessa frågor skulle besvaras senare.

Vi framförde även att vårt tak för hyra är 20000 kr/år.

 

2013 24 januari.

Idag ska vi träffa Herrljunga kommun  (tekniska kontoret) för att se om det går att komma någonvart efter beslutet i kommunstyrelsen.

 

31 dec. Beslutet från kommunstyrelsen finns nu att läsa här beslut.

Om man värderar innehållet i beslutet så ser det ut som om att Orraholmen inte kommer att byggas upp, detta på grund av de pålägg som beslutats. Det ser tyvärr ut som om tjänstemännen avgått med segern.

 

19 dec. Enligt Alingsås tidning så har nu kommunstyrelsen fattat ett beslut om att bygga upp "gula huset" med vissa villkor. Riktigt vad de innebär är inte klart i dagsläget.

7 dec.

Då har kallelsen till KS mötet där Orraholmens öde ska slutgiltigt? avgöras, förslagen finns att läsahär se punkt 9, om man snabbt läser det hela så syns att det görs kraftfulla försök att trots byggekonomens kostnadsberökning "sänka" det hela, exempel:

 

 -ändrings och tilläggs kostnader beräknas till minst 7%.

-två alternativ som skiljer sig på ett markant och konstigt sätt vid beskrivning och beräkning, vilket gör att de inte harmoniserar.

-varje rum ska ses som en brandcell.

Det finns fler saker som är ifrågasattbara, men det har tydligen inte ifrågasatts av det s.k. presidiet bestående av Kurt Hårsmar och Mats Palm. Det ska bli intressant att se om KS ledamöterna  förstår vad som står i förslagen.

Beträffande hyran som nämns så blir det inressant att se om det vi tidigare diskuterat står sig.

 

1 dec.

Om man läser KS protokoll från senaste mötet så verkar det vara lite rörigt, protokollet finns på http://www.herrljunga.se/download/18.309fb00813b2394b6fa2ec/1354268137504/KS+2012-11-19+omjusterat.pdf

Se § 229. Inget om någon diskussion om hur tekniska kontoret med bistånd från kommunikationschef och kommunchef resonerat eller räknat, om det kommer något förslag till nästa möte? Antagligen så kommer det då att ställas sådana krav från tekniska kontoret så att inte de anslagna medlen räcker.

14 nov.

Efter att ha stångat sig blodiga i försöken att muntligen med tjänstemän och politiker ifrågasätta tekniska kontorets kalkyl angående en återuppbyggnad av Orraholmens "Gula hus", så har Korpen bett Byggekonomen (B-Å Hellstadius) att göra en förutsättningslös kostnadsberäkning av alla ingående byggkostnader, bland annat så har husleverantör, företagen Nea, Värme&sanitet, Jan Falk entrepenad, Herrljunga el lämnat underlag för kostnader, därefter har Byggekonomen kompletterat med tillkommande arbeten samt sammanställning.

Glädjande nog så landar kostnadsberäkningen på ungefär 1,97 miljoner exkl mervärdesskatt.

Kostnadsberäkningen är ytterst detaljerad (11 sidor) och lämnar nog inget i övrigt att undra över eller ifrågasätta.

Kostnadsberäkningen är överlämnad till kommunalrådet Kurt Hårsmar samt Thea Boman på tekniska kontoret idag den 14 november.

Som vi skrivit tidigare så ska ärendet Orraholmen med förslaget att inte bygga (förslag från kommunikationschefen Elin Liljebäck och kommunchefen Annsofi Rundberg) tas upp på kommunstyrelsemötet den 19 november.

Det ska bli intressant att se hur kommunstyrelsen värderar Tekniska kontorets kalkyl på fem rader gentemot Byggkonsultens 11 sidor.

En annan fråga är nog om kommunstyrelsen litat lika blint som kommunikationschefen Elin Liljebäck och kommunchefen Annsofi Rundberg, på tekniska kontorets femradiga "kalkyl" (vilket i sin tur väcker förundrande frågor) och därmed tagit det beslut  som Elin Liljebäck och Annsofi Rundberg förordat

9 nov.

Nu ligger förslaget till beslut angående Orraholmen på kommunens hemsidaskrivelse

som vi tidigare förstått så har tjänstekvinnorna bestämt att det inte ska bli något hus, här kan den ytterst osakliga motiveringen läsas.

6 nov.

Husleverantören ha på vår begäran skickat följande brev till Herrljunga kommun den 25 oktober:

"Jag har fått info om att det råder oklarheter kring den utvändiga målningen och försäkrings/garanti frågan.

 

Gällande huset och dess panel så ingår den i byggfelsförsäkringen som tecknas med försäkringsbolaget Gar-Bo.

Skall man måla panelen själva så är det viktigt att använda rätt färgsystem samt följa rätt utförandeanvisning.

Tar man med målningen i entreprenaden så gäller de normala garantierna i entreprenaden."

Detta innebär att husleverantören garanterar allt utom färgen som de inte levererar.. det får färgleverantören stå för. Inte alls konstigt för en vanlig människa att förstå, Att inte tekniska kontoret själva tog kontakt med husleverantören är inte så konstigt de visste ju detta från början, men ville inte veta................

31 okt.

Tydligen ska ärendet upp på kommunstyrelsemötet en 17 nov? Frågan är varför eftersom det verkar vara bestämt av tjänstemännen att lägga ner det hela, men det kanske behövs ett formellt beslut av kommunstyrelsen?

 

Fram till den 26 oktober

Ja vad ska man säga, vi har medvetet liggat lågt för att inte i onödan reta upp eller störa eventuella lösningar, men nu kan bladet tas från munnen:

Den 22 oktober meddelade kommunalrådet Kurt Hårsmar att det inte finns politisk majoritet för att gå vidare.

Anledningen: Kalkylen från tekniska kontoret visar på att kostnaden blir cirka 25000 kr högre än de anslagna medlen. Detta är ett otroligt resonemang som visar vilken makt tjänstemännen i kommunen skaffat sig över våra folkvalda politiker.

 

Förutom ett hus som inte ens är upphandlat utan med ett uppskattat pris på cirka 1,6 miljoner så är det en mängd tillägg. Kalkylen som tekniska kontoret tagit fram är gravt felaktig, enligt tekniska kontoret så är dessa kostnader obligatoriska. se följande:

 

Ändrings och tilläggsarbeten        180000 kr  (i första skedet sänkt till 75000 kr av Kurt)

Vatten och avlopp                          160000 kr   (i första skedet sänkt till 100000 kr av Kurt)

Byggherrekostnader                        50000 kr

El och Uppvärmning                         50000 kr   (i första skedet sänkt till 20000 kr av Kurt)

Brand och inbrottsanläggning          75000 kr

Vid ett möte i augusti tyckte även Kurt Hårsmar att kalkylen var "i grövsta laget" och sänkte siffrorna vid sittande bord till de som relateras ovan, (kommentaren fån tekniska var att.. då får du stå för dessa själv".

 

Våra Kommentarer till siffrorna:

Ändrings och tilläggsarbeten, enl båda tänkta husleverantörerna (Vårgårda o Myresjöhus) så är detta inget som förekommer vid sådana byggen möjligtvis flytt av elkontakter o liknade.

Vatten och avlopp, enligt Jan Falk så kan en ny infiltration kosta mellan 40-60000 kr. Vattenledning fnns 25 meter från huset, vi har bett att tekniska ska ta in en prisindikation från någon entrepenör, men svar NEJ, "vi litar på Herrljunga vatten, som uppskatta kostnaden till 180000 kr". Vi undrar vilken erfarenhet Herrljunga vatten har för att föreslå en sådan kostnad.

Byggherrekostnader, försäkringsbolaget betalar administrativa kostnader i samband med bygget, vad övrigt? Vi får inget svar.

El och uppvärmning, elanslutning finns 20 meter från huset.

Brand och inbrottsanläggning, enligt Pelle Jonson som hade Miracom, som bett sina efterträdare uppskatta kostnaden så är det runt 50000 kr för "marknadens bästa larm".

 

Vi har även erbjudit oss att måla huset för att få kalkylen att gå ihop (värde 60000 kr), men då kommer kommentaren från tekniska kontoret att "då gäller inte garantin", detta trots att fastighetschefen och ytterligare en från tekniska kontoret deltog i ett möte med huslevererantören där fråga var uppe, och svaret var att visst gäller garantin, dock är det färgfabrikantens ansvar on färgen inte håller måttet.

Deta ignoreras nu i kalkylen, med orden vi kan inte ta detta eftersom vi inte får någon garanti............

 

Att det blir dyrt när kommunen ska bygga det vet vi, nu förstår vi varför, det är nog inte bara otur.

 

 

I första skedet sänkt  av Kurt, detta skedde i ett möte i augusti, nu vill han inte stå för dessa sänkningar längre, han kan inte gå emot tekniska kontorets kalkyl.

Vi kan även visa hur diskussionen har varit om en hyra av Orraholmen. Diskussionerna har varit att ha ett 5 årsavtal gällande "Gula huset". Efter många diskussioner med helt orealistiska summor så lägger kommunen ett slutbud på 20000 kr/år, samt att Korpen står för alla driftkostnader, vi förslår 15000 kr, Socialdemokratiska kommunalrådet säger då 20000 annars blir det inget........

Efter detta så har vi epostkontakt med Kurt Hårsmar, där vi utan att nämna summor gemensamt säger att vi måste lösa detta.

Ett förslag från Kurt var då att om priset sjunker 100000 kr så sjunker även hyran, men detta backar han från idag.

 

Vi kan inte dra andra slutsatser än att det finns tjänstemän som till varje pris ska sänka projektet, och att de är på godväg att lyckas.

Var dessa finns? Ja dra egna slutsatser, men ansvaret för underlag förslag m.m. ligger hos Kultur/fritid/turism/kommunutvecklare/informationschf samt teknisk chef.

******************************************************************************************

4 Oktober,

 tyvärr är det lite stiltje nu, vi har haft långa diskussioner med kommunen, och även titta på olika hustyper, vi väntar på en slutdiskussion om eventuellt bygge. vi hoppas den kommer snarast

28 juli

Tyvärr verkar det som om problemen kvarstår, enligt en beräkning som presenterats av Elin Liljebäck så kommer kostnaden för att bygga enligt vårt "Myresjöhusalternativ" att bli över 2,8 miljoner plus mervärdesskatt. Se följande "brev" från Herrljunga kommun.

Till:

Herrljungakorpen

Hej!

Som ett led i arbetet med att undersöka möjligheten att uppföra en byggnad för

samlingslokals- och övernattningsändamål på Orraholmen har tekniska förvaltningen

uppdragits att utreda kostnadsbilden för uppförandet. Utgångspunkten för uppdraget är er

beskrivning av önskade funktioner.

Tekniska förvaltningen har den 9 juli överlämnat underlag till kommunstyrelsens

förvaltning. De har beskrivet att de varit i kontakt med tre företag: Myresjöhus,

Vårgårdahus och Bollebygdshus. Två underlag har utifrån dessa kontakter kunnat

upprättas. Bollebygdshus valde att inte lämna tillräckligt underlag för att kunna ingå i

jämförelsen. Myresjöhus förslag medför en uppförandekostnad mellan 2 805-2 885 tkr exkl

moms medan Vårgårdahus förslag medför en uppförandekostnad mellan 2 340-2 370 tkr

exkl moms.

Utifrån underlagen kan konstateras att ett uppförande inte ryms inom den av

kommunfullmäktige beslutade ramen (2012-06-19, § 83/2012) som motsvarar en

investering på 2 025 tkr exkl moms.

Resultatet av utredningen föranleder, om inte annan lösning kan skapas, att ett uppförande

inte kan genomföras. När ni tagit del av underlaget är jag tacksam om ni återkommer till

mig med besked om hur ni ser på frågan efter den här informationen.

Med vänliga hälsningar

Elin Liljebäck Nilsson

Tel: 0513-170 16 E-post: elin.liljeback@admin.herrljunga.se

 

MYRESJÖHUS

Översände i förväg Korpens underlag till företaget. Besök hos säljare på

företaget.

Namn hus: Herrgården 162 m2

Materialval: Kakel och klinkers i alla våtutrymmen samt entré. Övriga

utrymmen parkett. Kök HTH. 40 (se

leveransdeklaration).

Uppvärmning: Nibe 750 Fighter frånluftspump

Leveranstid: Ca: 40 veckor från beställning

Övrigt: förändring av innemiljö kostnaderna är enligt säljaren

ringa. Får uppskattas vid offert

Ekonomiskt utrymme exkl moms

Ersättning hus LF 1 725 000

Självrisk LF 214 000

Självrisk ersätts av kommunen 214 000

Rivning 107 000

Ersättning rivning LF 107 000

Markkostnader = grund Faktisk kostnad

Ersättning markkostnader Ersätts med faktisk kostnad

Administrativa kostnader Faktisk kostnad

Ersättning administrativa kostnader LF Ersätts med faktisk kostnad

Övrigt tillskott 300 000

Ekonomiskt utrymme 2 025 000

Kostnader

Byggnad 2 290 000‐ 2 370 000

Ändrings och tilläggsarbeten, ÄTA 180 000

Vatten och avlopp, VA 160 000

Administrationskostnader (bl a

Kvatitetsansvariga, besiktning

projektledning). Ersätts med faktisk kostnad

Byggherrekostnader 50 000

El och uppvärmning 50 000

Brand och inbrottsanläggning 75 000

Total kostnad 2 805 000‐2 885 000

 

Ja räkna är inte den bästa egenskapen, i Myresjöhuspriset ingår mervärdesskatt,

sedan kan man ju fundera på övriga kostnader, 160000 kr för att ansluta vatten o avlopp som ligger 20 m ifrån huset.... ja den entrepenören gnuggar nog händerna. Övriga kostnader är även de otroligt konstiga, att de dyker upp är nog ingen tillfällighet.

 

20 juni

Nu verkar det somom det lättat lite i ärendet.

Kommunfullmäktige beslöt igår den 19 juni enligt kommunstyrelsens förslag (utan votering) en tilläggsbudgetering på 514 000 kr för Orraholmen. Kommunens väl hade ett motförslag på 214 000 kr.

Totalsumman blir då 2 miljoner 25000 kr. Nu återstår att få fram ett acceptabelt hus för de pengarna.

12 juni

Till KS  möte den 12 juni finns ett förslag från Kurt Hårsmar att ett hus på cirka 160 kvadratmeter byggs på Orraholmen, och att det får kosta max 2 miljoner 25000 kr.

Nu får vi se om det finner gillande

4 juni

Efter ett antal telefon och e-postdiskussioner så verkar det nu som om Korpen och Herrljunga kommun har närmat sig varandra rejält, fortfarande finns frågetecken, men preliminärt så ska Herrljunga kommun be om prisuppgift för ett hus som liknar det vi tidigare arbetat för.

1 juni

Efter telefonkontakt med Kurt Hårsmar så blir vi (Kent o Görtz) uppbjudna att träffa Kurt Hårsmar och Mats Palm, ett tag kändes det som om vi hade resonerat oss fram till en lösning, men det verkar stupa på 5000 kr per år. Som vi uppfattade det så var det mats Palm som var helt kategorisk, tar ni det inte så blir det inget. Tråkigt, inte vad vi väntat oss från företrädaren för det partiet, någon större känsla för Orraholmen verkar inte finnas där.

Så vi får ta S-representanten på orden, "då blir det inget". Kanske något att minnas.

31 maj

Korpen lämnar avslag på de förlagna hyresavtalen.

21 maj

 Ett reviderat förslag till hyreskontrakt har lämnats, det nya är att det finns ett alternativ med en mindre byggnad 90 kvadratmeter samt ent eller flera frigebodar med upp till 10 sängplatser, en rabattering av hyran för der första åren har tillkommit föra de ursprungliga alternativen.

14 maj

Idag meddelar vi Herrljunga kommun att vi inte accepterar de förslag till hyra för Orraholmen som kommunen lämnat. Läs Svar (klicka på svar)

10 maj

Telefonsamtal från kommunalrådet Kurt Hårsmar, det framgår av samtalet att man från de styrande i kommunen sida inte tänkt om, enl Kurt finns ingen politisk majoritet för att bygga det hus som vi föreslagit. Detta trots att det är den mest ekonomiska lösningen.

Det som är gångbart är ett hus som antingen blir för dyrt att driva eller ett mindre med enbart samlingslokal, och som då inte ger några hyresintäkter. Vi frågar oss varför, är det kontantersättnigen från försäkringsbolaget som hägrar?

Vad fortsättningen ger står skrivet i stjärnorna.

8 maj

Kommunstyrelsen i Herrljunga har "frågestund i Källeryd, Ett antal ur Korpens styrelse samt ett antal från de övriga Orraholmsklubbarna, mötte upp för att ställa frågor om kommuens hantering.

Efter ett antal frågor så står det klart att ledamöterna inte har en aning om vilka underlag som använts inför kontraktsskrivningen, det verkar även helt skrivet i stjärnorna hur kommunens tjänstemän räknat fram till såväl intäkter som utgifter.

Några kalkyler för kostnader av nybygge finns inte heller, vårt förslag om Myresjöhus verkar gillas av många, och vissa (även politiker) verkar ha trott att det var kommunens förslag.

Efter en lite infekterad diskussion så yttrar en ledamot "kostar det inte mer... ", Vi får uppmaningen av ett annat parti att stå på oss.

Ytterligare ledamöter vill ha mer info från oss.

Tyvärr verkar det som de två tongivande partierna Socialdemokrater och Centern med kommunalråden Palm och Hårsmar inte vill ta ställning, ganska konstigt eftersom de är folkrörelsepartier...... men tiderna ändras.

Om några ska påverkas så är det nog de partierna.

I alla fall så på frågan om vi ska erbjudas ersättningslokaler så gäller detta beslutet, på frågan om det är Orraholmen som gäller för ett nybygge så var det samma svar där att beslutet gäller.

Frågan är väl bara om någon blev så mycket klokare eller fick någon "hint" om vad som ska hända.

Vi meddelar iallafall att om kommunen vill diskutera så är vi tillgängliga, men vi tar inga mer initiativ.

Vår kalkyl som bygger på fastprisuppgifter från Myresjöhus i December ser  ut så här.

 

Alternativ 1.

Kostnad "nyckelfärdigt" Myresjöhus                            2 500000 kr

Ev prutmån, eget arbete etc                                            100000 kr

Avgår mervärdesskatt                                                      500000 kr

Total kostnad kommunen                                              1 900000 kr                       

 

 

Försäkringsersättning                                                     1 725000 kr

 

Kostnad  Herrljunga kommun                                           175000 kr

******************************************************

Alternativ 2.

 

Självrisk räknas in                                                          214000 kr

Kostnad                                                                         175000 kr

Kostnad Herrljunga kommun                                          389000 kr   

*********************************************************

 

4 maj

Kommunalrådet Kurt Hårsmar ringer och meddelar att vi ska få ett avtal att godkänna eller avstå, när det väl anländer så kan vi konstatera att avtalet är skrivet på ett sätt som skulle hedrat en säljare på tele2, felaktigheter i mängd, det mest iögonfallande är att vi förväntas skriva på ett hyreskontrakt där det inte ramgår om det är en friggebod eller ettt mindre slott som avses, alltså det har nog lagts mycket tid och pengar på att få till detta avtal att bli obegripbart. Om vi accepterar det.......... nej.

25 april

Nu verkar det som sista spiken i Orraholmsärendet är insalagen. Läser man nedanstående beslut så förstår vi att ärendet nu drivits in i den återvändsgränd som vissa önskat från början. Chansen för ett bygge har sjunkit dramatiskt.

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fritids- och kulturutskottet

2012-04-10

14

§ 27 27/12

Orraholmen

Sammanfattning

Ordförande delger utskottet nytillkommen information i ärendet. Möte och telefonkontakt har hållits med representanter för föreningen Korpen Herrljunga rörande förutsättningar för hyresavtal. Överenskommelse har inte varit möjlig att träffa med Korpen avseende hyresnivå. Försäkringsbolaget har den senaste tiden framfört erbjudande om ett högre belopp om man avstår uppförande, än vad som tidigare erbjudits.

Fritids- och kulturutskottet poängterar vikten av att frågan om återupp-byggnad av samlingslokal med eventuell möjlighet till övernattning snarast löses då beslut om eventuell investering i nybyggnation måste fattas av kommunfullmäktige senast i juni 2012. Detta enligt tekniska chefens bedömning att projekterings- och uppförandetid ska inrymmas inom den tidsram som angetts av försäkringsbolaget.

Fritids- och kulturutskottet bedömer att man har sträckt sig så långt det är möjligt för att tillmötesgå föreningen Korpens krav.

Fritids- och kulturutskottets beslut

Fritids- och kulturutskottet beslutar framställa hos tekniska chefen om att denne ska utarbeta två förslag till hyresavtal utifrån nedan beskrivna utgångspunkter vad avser hyra:

Avtalsförslag 1 – 20 % av bruttointäkterna, dock minst 30 000 kronor/år.

Avtalsförslag 2 – degressiv andel av hyresintäkterna (dvs. minskande procentuell andel av hyresintäckterna).

Dessa förslag till avtal ska erbjudas föreningen Korpen som ges 14 arbetsdagar att besvara erbjudandet.

Fritids- och kulturutskottet beslutar att, i det fall föreningen Korpen avstår erbjudandet, utlysa ett öppet erbjudande till föreningar och företag om drift av en eventuell nyuppförd samlingslokal med övernattningsmöjligheter. De erbjudande som inkommer kommer att beaktas och bedömas utifrån principen förlustminimering. Fritids- och kulturutskottet förbinder sig inte att acceptera något av erbjudandena.

 

11 april

Vid telefonkontakt med Kurt Hårsmar meddelar han att det ska tas fram några olika alternativ gällande "hyra" som ska presenteras för oss senare, vi får hoppas att det kommer förslag som är diskuterbara. Kommunens förra förslag innebar i korthet att Korpen skulle stå för driften (uppskattad till minst 15000 kr/år), samt att kommunen tog ut en hyra på minst 30000 kr år.

Totalt kostnader på minst 45000 kr.  Som finns före det ger ett öre över till Korpen. Detta förslaget var inte ens diskuterbart.

1 april

(inget skämt) Vid telefonkontakt den 30 mars med kommunalrådet Kurt Hårsmar lämnade korpen ett förslag för lösning av ekonomi.hyra m.m. Detta ska behandlas på kultur och fritidsutskottes möte den 3 april, tyvärr säger Kurt att han tror inte att det blir något beslut då.

25 mars

På kommunstyrelsemötet 20 mars remitterade särendet tillbaka till fritids och kulturutskottet. Korpen ska få en inbjudan till diskussion om kostnader m.m.

20 mars

idag är ärendet uppe på extra kommunstyrelsemöte, med på det finns även ett förslag till avtal med, tyvärr är detta avtal långt ifrån vad som är acceptabelt. Ändrar inte kommunen detta så är nog sista spiken islagen.

14 mars

Epost från Herrljunga kommun om att Orraholmsärendet finns på agordningen för kommunstyresemötet 20 mars. Kallese finns på kommunens hemsida.

9 mars

Signaler från Herrljunga kommun att de kan se en lösning på problemet

6 mars

Vid ett möte idag mellan delar av kommunens fritids och kulturutskott fick vi (Korpen) en mycket obehaglig information. Det verkar vara mycket låst om hur hanteringen av Orraholmsärendets fortsättning.

Det går inte att uppfatta informationen på annat sätt än att starka krafter vill ställa oss helt åt sidan. Utrymme för vettig diskussion var 0.

Det framgick mycket klart att representanten från KV (Rexvall) helt avfärdar tanken på återuppbyggnad. Övriga deltagare S, M, och C framförde ingen direkt åsikt. Det presenterades även en ideskiss på att kommunen själv skulle bygga och driva ett vandrarhem på Orraholmen.

Frågan är om det blir något samråd innan beslut tas.

 

24 februari

Nu är det ett år sedan Gula huset på Orraholmen brann ned till grunden. Att inget hittills egentligen hänt är inte direkt smickrande för Herrljunga kommun.

 

20 februari

Alingsåstidningen har en artikel där undermeningen är att "gula huset kanske inte byggs upp igen".

Det är Kurt Hårsmar och Börje Hedström från kommunen som citeras.

Om man tolkar kommunens uttalande i artikeln så är det bättre att tacka nej till försäkringsersättningen ( 1,7 miljoner) än att ta emot den.

Vi själva (Korpen) gör en liten kommentar i slutet där vi fortfarande har tro på att en återuppbyggnad ska ske.

 

19 februari.

Protokollsuttdrag från kommunstyrelsemötet, får tala för sig självt.

 

Kommunstyrelsen

2012-02-13

41

KS § 33 106/11 267

Fråga om återuppbyggnad av Orraholmens huvudbyggnad

Huvudbyggnaden vid Orraholmens gård brann ned i februari 2011. Bygg-naden som ägdes av kommunen var uthyrd på långtidskontrakt till Herr-ljungakorpen som nyligen hade genomfört en omfattande renovering till stor del genom ideella insatser. Övriga byggnader fungerar också för före-ningsverksamhet och området i övrigt används för friluftsändamål (mot-ionsspår, damm, fågeltorn m m).

Herrljungakorpen har i skrivelse 2011-09-05 framhållit vikten av ett snabbt beslut om återuppbyggnad så att "Gula huset" kan stå klart på

Orraholmen till sommarens verksamheter (inkl övernattningar).

Fritids- och kulturutskottet fick 2011-09-12 i uppdrag att med biträde av teknisk chef, kommunutvecklare/kulturchef och stadsarkitekt arbeta vidare med frågan. I direktiven ingick att olika alternativ och perspektiv skulle belysas. Som utgångspunkt för utredningen skulle gälla att den nya bygg-naden får största möjliga nytta för kommunens fritidsliv. En ytterligare utgångspunkt skulle vara att de organisationer som lidit förluster på grund av branden får fullgoda ersättningslokaler.

Fritids- och kulturutskottet har 2011-10-31 beslutat att fortsatt tjänsteman-nautredning inte skulle omfatta förslag till uppbyggnad av vandrarhem/ samlingslokal vid golfbanan i Hudene eller vid Sämsjön (campingen).

Beslutsunderlag har även begärts från tekniska kontoret som dock avvaktat ytterligare besked från försäkringsbolaget.

Till dagens sammanträde har utsänts skrivelse från t f ekonomichef Börje Hedström rörande redovisningsregler som innebär problem inför återupp-byggnaden.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mats Palm (S) återremiss bland annat för nya kontakter med Herrljungakorpen.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

Ärendet remitteras till fritids- och kulturutskottet för beredning, vari ska ingå förnyade kontakter med Herrljungakorpen. Beslutsförslag ska tas fram.

______

 

8 februari.

Orraholmen är med på kommunstyrelsens dagordning till den 20 februari. http://www.herrljunga.se/download/18.33eda0b813527400e9b27c/Handlingar+till+KS+2012-02-13.pdf. som ärende nr 33, det som går att utläsa av kallelsen är att inget förslag finns från "presidiet eller fritidsutskottet".

I stället finns en utredning som tf ekonomichefen gjort som helt vänder upp å ner på vad som sagts och beslutats tidigare, tydligen om detta stämmer så har det pratats och utretts under förutsättinngar som varit helt felaktiga. Om detta är det tillåtet att tycka.

 

24 Januari, nu är det 11 månader sedan branden

 

12 Januari

inget nytt

 

2012

 

 

23 december

Kommunens fritidsutskotts protokoll från den 6 december finns nu att beskåda på nätet.

Ett av besluten var...

 

FRITIDS- OCH KULTURUTSKOTTETS BESLUT

Fritids- och kulturutskottet beslutade uppdra åt den tillsatta

tjänstemannagruppen att ta fram kalkyler och förslag på följande två

alternativ för uppbyggnad av fastighet på Orraholmen;

• Ett förslag som baseras på de medel som försäkringen ger, 1 725 tusen

kronor exklusive moms. Rimligtvis en övernattnings- och

samlingslokal.

• Ett förslag och kostnadskalkyl som baseras på målet av att ha ett

regelrätt vandrarhem med ca. 30-40 platser och andra faciliteter som

krävs.

Lite intressant att man överhuvud taget lägger tid och pengar på att utreda ett förslag med 30-40 vandrarhemsplatser? Med underförstått rum med hotellstandard. Detta utan att veta vilket behov som finns, finansierat av vem? Skött av vem? Samt frågan vad som händer med hotell Gyllene kärven om detta stort vandrarhem blir verklighet.

Inget av utredningsalternativen ger ett ändamålsenligt hus på Orraholmen. Frågan är om det arbetas mot (av någon eller några) ett Orraholmsbygge trots de tidigare utbasunerade besluten.

 

 

 

19 december

Vid en träff mellan Korpen (Kent o Görtz) och De två kommunalråden (Kurt Hårsmar, Mats Palm) i Herrljunga, lämnade Korpen över ett heltäckande förslag för hur den låsta situationen skulle kunna brytas. Detta gäller både ekonomiskt, tidsmäsigt och hanteringsmässigt. Vår uppfattning var att förslaget fick ett nycket positivt mottagande av de båda kommunalråden. Vi väntar nu med viss spänning på svar.

 

6 december

Vi var inbjudna till kommunens idrotts och fritidsutskott för att lämna synpunkter på följande " Man önskar då att ni tills dess funderat kring vilka åtagande (ideella, ekonomiska m m) ni är beredda att göra vad gäller uppförande och drift."

Vi  (Kent och Görtz) gick dit för att se om det fanns något att diskutera...............

Det var en stor församling som mötte oss, Kurt Hårsmar, Mats Palm, Ronnie Rexvall, Christina Abrahamsson, Elin Liljebäck, Johanna Renko, nya tf. teknliska chefen Ulf Wedin samt Peo Wallner, alltså 8 personer.....Vi fick åter frågan vilka åtagande vi vill göra... och lämnade samma svar som tidigare, alltså vi vill fortsätta som förut, alltså ta hand om drift och underhållskostnader under hyrestiden. Vad kommunen vill är fortfarande höljt i dunkel, ena stunden var det dyrt att bygga nästa stund var det intressant med ett vandrarhem med ett 20-tal rum, allvarligt så förstår vi inte vad som kommunens vilja är. Det finns nog inga klara linjer för något, iallafall så lämnade vi ett förslag om ett nyckelfärdigt hus från Myresjö som kostar cirka 2,5 miljoner. (finns att beskåda påMyresjöhus.se hustyper "Herrgården" ) Detta eftersom kommunen inte ens hade ett diskussionsunderlag framme. först verkade det positivt, sedan plötsligt var det inte bra att det fanns något att diskutera utefter. I alla fall så blev kontentan av mötet att det som tidigare gånger blev "intet".

Vi vet inte alls hur diskussionerna går, vad kommunen vill, om man vill något överhuvudtaget?

Tiden går, men det stör inte Herrljunga kommun, däremot stör det Korpen, vi får inom kort ta ställning till om vi ska fortsätta att lägga tid på detta nästan avsomnade projekt, kanske det är lika bra att avsluta och gå vidare. Detta ska tas upp på nästa styrelsemöte.

Kommentarer tas gärna emot på vår e-post herrljungakorpen@gmail.com.

 

25 November

Så har det tillslut kommit ett prelimionärt beslut, fritids och kulturutskottet i Herrljunga kommun

föreslår en återuppbyggnad på Orraholmen.

läs mer på kommunens hemsida:

Beslut

Från Korpens sida så känns detta givetvis bra, frågan som vi och andra ställer sig är väl varför det tog sån tid att komma fram till ett vettigt beslut, men det är väl så att politikerna till slut insåg allvaret i den diskussion som varit.

Nu ska Korpen träffa kommunen den 6 dec. för en första diskussion om fortsättningen,det är inte klart att det blir Korpen som ska driva Orraholmen i fortsättiningen, men det är av underordnad betydelse, det viktiga är att "gula huset" byggs upp igen, om än i annat utseende än tidigare.

Kommunen får 1,7 mljoner i försäkringspengar, det innebär med tanke på kommunens möjlighet att lyfta moms och om kommunen betalar självrisken att det finns 2,3 miljoner som grundplåt. Försäkringsbolaget står även för vissa markarbeten, kontrollant, bygglov etc. Så vår uppfattning är att den miljonkostnad för  kommunen som det pratas om i sju månader kommer att krympa betydligt.

 

 

21 November

Kommunen har fått svar från försäkringsbolaget

 

14 November

Korpen inbjuden till möte som sker mellan Herrljunga kommun och Orraholmsklubbarna, med anledning av de senares öppna brev. Det presenterades inget nytt, klubbarna fick knappast svar på sina frågor, bara lite allmänt hållna diskussioner. Det hettade till lite när representanten från HSK skid och orientering sa att "nu är det ingen som slår i en spik längre i lokaler som hyrs av kommunen" anledningen till uttalandet är ju att kommunen tydligen kan tänka sig att utan vidare "annektera" det olika föreningar gjort utan att skämmas.

En fråga fick nästan ett svar... vem som har drivit Hudene resp. Säm-spåret, och det ska enl Kurt Hårsmar vara han och Mats Palm???? Frågan är om detta är hela sanningen?

Fortfarande söker kommunen en placering i tätorten för ett vandrarhem, vilket enligt Elin Lijebäck är en bra placering. Orraholmen är fortfarande med som "en möjlighet". Men vad man förstår med anledning av hur det diskuteras bland ansvariga i kommunen det sämre alternativet.

 

8 November

Nytt från Eva Liljebäck (fritidschef), kultur och fritidsutskottet har släppt tankarna på "gula huset" i Hudene eller Säm, men de är fortfarande inne på att separera uthyrningsdelen och lägga den någonstans i Herrljunga tätort, då med en enklare samlingslokal på Orraholmen, och de har ännu inte fått något svar från Länsförsäkringar.

Orraholms- klubbarna ska bjudas in till ett möte den 14 november,detta för att kommunen ska svara på frågor från deras öppna brev.

 

28 oktober.

Nytt från Kommunens tekniska chef Kenneth Lundqvist:

Länsfösäkringar ska vara klara v 44 (31/10-6/11), därefter kallas vi till möte.

 

18 oktober

Idag den 18 oktober så har jag (Kent Johansson) och Görtz Karlin träffat kommunen efter den inbjudan till diskussioner vi fick den 14 oktober.

Deltagare från kommunen var Kurt Hårsmar (C), Mats Palm (S), Kerstin Johansson (S) Christina Abrahamsson (M), Johanna Renko, Elin Liljebäck, Peo Waller, samt Kennet Lundkvist.

Under mötet så gick Elin Liljebäck igenom den s.k. utredningen som ska vara underlag för var man ska eller hur man ska bygga upp Gula Huset.

När vi frågade om vem som drivit att placeringen ska vara Hudene, så fick vi inget svar, hon hade hört det som en idé från flera personer, men kunde inte nämna någon?

I utredningen fanns ett förslag om att ställa upp en "barack" på Orraholmen för Korpen innehållande en mindre lokal för servering vid tipspromenader och enklare kök, toa, etc.

För korpens del är detta inte realistiskt, eftersom driftkostnaderna skulle bli för höga, vi såg möjligheten att få intäkter genom uthyrning som en förutsättning för lokalen.

 

Iallafall, efter genomgången så vidtog en allmän diskussion, den mynnade ut i att en ev. återuppbyggnad på Orraholmen kommer att ske som en enplansfastighet, förslagsvis på cirka 160 kvadratmeter.

Det togs även upp alternativa placeringar, men vi fick inga konkreta fall/förslag, bara allmänna funderingar.

Ett case som togs upp var att ev. använda Prästbostället som vandrarhem, men vi dömde ut förslaget på grund av renoveringsbehov, och osäkerhet vad som får göras eller vad ev. gäster får göra.

Som vi uppfattade det framkom egentligen inga reella alternativ till Orraholmen. Trots detta ska kommunen enligt Kurt fortsätta att söka alternativa placeringar.

 

En mindre diskussion var även om övernattingar i allmänhet, utveckling av besökande i kommunen, möjligheten att göra mer på Orraholmsområdet. Som vi tidigare föreslagit en enklare camping, ev. en Boulebana i ladugården etc.  Enda begränsningen är egentligen fantasi och pengar, eftersom området i sig ger så stora möjligheter för utveckling av friluftsliv och "turism".

 

Den ekonomiska diskussionen som följde handlade om att försäkringspengarna inte kommer att täcka nybyggnadskostnaden, och frågan om finansiering av överskjutande belopp inte är löst.

 

Vi fick "frågan" om att betala hyra, men på det svarade vi att frågan är för tidigt väckt, eftersom det dels fattas underlag, dels ser vi inte hur en sådan ska kunna finansieras, men givetvis så kan vi vara med och utbyta idéer om finansiering.

På frågan som vi fick om det är viktigt för Korpen att driva vandrarhem, så var vårt svar att vi ser inget självändamål med detta, om någon annan vill försöka så är det upp till kommunen att pröva detta. Vårt "krav" år dock att vi ska få tillgång till ett litet kansli, samt en samlingslokal för bland annat tipspromenader, (i det läget utan kostnad).

Däremot meddelade vi vår uppfattning att idén att driva ett vandrarhem i Herrljunga kommun i syfte att vara ett vinstdrivande företag, ser vi som orealistisk, detta med tanke på personalkostnader ev. hyra, driftkostnad etc.

 

Enligt Kennet Lundkvist så är det även ett tråkigt tidsperspektiv, om det blir Orraholmen, så kan det tidigast vara klart senhösten 2012.

 

Eftersom kommunen ännu inte fått besked från Länsförsäkringar, så fanns det ingen mening med att fortsätta, Som vi uppfattat det så inbjuder kommunen oss till möte längre fram för att informera och för att ev. få en dialog med oss om olika alternativ.

 13oktober.

Den av kommunstyrelsen beställda "opartiska utredningen om Orraholmen eller alternativa placeringar" är nu klar.den finns att läsa på utredning herrljunga kommun

Det som kan sägas om den är att så opartisk är den väl inte. Att beskriva problem som egentligen inte finns för alternativet Orraholmen, och inte nämna motsvarande problem för de övriga luddiga alternativen, tycker vi inte är seriöst, utan pekar på en dold agenda ? Medandra ord är ryktena sanna.

Det ska även påpekas att ingen av "utredarna" kontaktat oss, så allt de tillskriver Korpen är  subjektiva uppfattningar.

 

11 okt

Övriga klubbar på Orraholmen hör av sig och meddelar att de ska skriva en insändare som stöd till Korpen

 

9 oktober

gjorde KV (kommunens väl) ett besök på Orraholmen för att bilda sig en uppfattning om området.

 

 6 oktober

  vi ska få en information efter KS mötet 17 oktober, men då ska beslutet antagligen vara fattat.

 

6 oktober (rykten).

tydligen finns det tre olika förslag eller ideer bland tjänstemännen

Placering i Hudene (golfbana eller vid kvarnen), ruinens campingplats vid säm, samt någonstans vid Haraberget. Dessa ska tydligen ställas mot ett bygge på Orraholmen

 

4 oktober

I en insändare i AT ger förra kommunalrådet Harry Nilsson Orraholmen ett mycket kraftigt stöd, ny insändare i AT 5oktober spinner vidare på detta.

 

Uppfattat den16 september

 

På möte i fritids och kulturutskottet den 13 sep. så beslöts att en grupp bestående av tre tjänstemän ska utreda? bästa placering, inget ont om dem, men är detta inte en politisk fråga? Tyvärr är inte protokollet justerat så det går inte att få fram mer info just nu. En spontan reaktion är, var är de folkvalda var det inte de som skulle ansvara för detta??

Utsedda är Elin Liljebäck, P-O Wallin, Kennet Lundkvist

 

Rapport från kommunstyrelsemötet 12 sep.

 

Fyra personer från Korpen var och lyssnade till det öppna kommunstyelsemötet, Tyvärr var det väldigt få som yttrade sig överhuvud taget iallafall o Orraholmsärendet.

Christina Abrahansson (M) ville att ärendet avgjordes direkt och att återuppbyggnad skulle ske på Orraholmen,Finn Svensson (FP) höll med.

 Staffan Setterberg (KD) uttalade att han ville se ett vandrarhem beläget "i den fina kvarnmiljön i Hudene".

I övrigt var det tysta munnar, det fanns ett förslag från arbetsutskottet i kommunstyrelsen som gick ut på att en grupp med bland annat fritids och kulturutskottet förstärkta med statsarkitekten och tekniska chefen ska gå igenom problematiken (vilken?), och till nästa kommunstyrelsemöte återkomma med ett förslag. (Om vad)? Och så blev det.

 

 

Korpens brev till kommunstyrelsen

Kommunstyrelse med suppleanter Herrljunga kommun

 

Angående ”Gula huset på Orraholmen.

 

 

Vi (Herrljungakorpen) vill ta till denna ovanliga åtgärd att brevledes informera kommunstyrelsen med suppleanter om vår inställning angående ”Gula huset” (på) Orraholmen.

Efter den djupt tragiska händelsen när Gula huset brann ner till grunden, har det nu gått ett halvt år. Många frågar sig vad som kommer att hända, ska det återuppbyggas? När ska det ske, hur ska det se ut? Även många andra frågor finns.

 

Det har under detta halvår florerat en mängd rykten angående försäkring om uppbyggnad på annat ställe, om Herrljungakorpen inte är intresserade av att fortsätta m.m. Rykten om uppbyggnad på annan plats antar vi endast är rykten, vår uppfattning är att kommuninvånarna snarast vill ha tillbaka ”Gula huset” på ordinarie plats

 

Vi vill även för att undvika missuppfattningar meddela att Herrljungakorpens inställning är som tidigare., vi vill fortsätta på samma sätt som före branden.

Under de år vi haft ansvaret för Gula huset har vi ”lagt ner” närmare 2000 timmar av arbete (ideellt) på upprustning, vi har investerat stora summor av egna medel, vi har fått sponsring av företag, m.m. 

Arbetet har gått ut på att kunna få ”Gula huset” i ett så gott skick som var möjligt, med tanke på planlösning och ålder.

Dessa stora värden vi skapat, vill och kan vi givetvis inte se gå förlorade.

 

Vår ambition var och är att Gula huset som en medelpunkt på Orraholmsområdet ska vara en knutpunkt för olika fritidsaktiviteter. Det ska vara en lokal med mötesrum och övernattningsrum (vandrarhemsverksamhet).

Det ska vara ett ”litet” nav för turismen i Herrljunga, under den tid vi renoverat har vi förutom Svenskar även haft Holländare, Danskar, Engelsmän och Tyskar som hyrt och vill hyra in sig på Orraholmen.

Vi har även haft olika företag både från Herrljunga som ”utsocknes” som gäster, alla har berömt dels själva vandrarhemmet dels de vackra omgivningarna. (Bifogar ett klipp från Kinnarps hyrestid).

Givetvis ska Gula huset även som tidigare vara en tillgång för invånarna i kommunen, vem har inte varit där på olika aktiviteter, med förhoppningsvis fina minnen därifrån.

 

För att bättra på möjligheten till att ”turista” i Herrljunga har vi även fört fram idén att till att börja med ordna en enklare uppställningsplats för husbilar/vagnar på Orraholmsområdet i anknytning till vandrarhemmet.

 

Vår förhoppning ära att kommunstyrelsen i Herrljunga tar ett snabbt beslut om återuppbyggnad, och att byggstart sker omgående efter nyår, så att ”Gula huset” kan stå klart till sommaren 2012.

 

Mvh

 

 

Kent Johansson, ordförande Herrljungakorpen

 

 

 

Orraholmen gula huset: Så här är läget i augusti 2011.

 

Det är bara att hoppas kvarnarna mal snabbt, Tångahallen i Vårgårda som var en jätteanläggning stod klar för invigning inom ett år efter baranden.

 

 Kommunstyrelsens  protokoll  20010815

 

 

"KS § 149 106/11 267

Fråga om återuppbyggnad av Orraholmens huvudbyggnad

efter brand

 

I samband med information om tekniska förvaltningens verksamhet upp-

kommer fråga om framtiden för huvudbyggnaden på Orraholmens gård

som brann ned i februari 2011. Byggnaden som ägdes av kommunen var

uthyrd på långtidskontrakt till Herrljunga-korpen som nyligen hade ge-

nomfört en omfattande renovering till stor del genom ideella insatser.

 

Övriga byggnader fungerar också för föreningsverksamhet och området i

övrigt används för friluftsändamål (motionsspår, damm, fågeltorn m m).

 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska chefen Kenneth Lundqvist att till

nästa kommunstyrelse ta fram ekonomiskt beslutsunderlag utifrån kostna-

den för återuppbyggnad av huvudbyggnaden på Orraholmens gård. "