Årsmöte

 

 

Årsmöte att hållas den 21 mars 2019.


Plats, Blomdahls cafe.


 

 

Förslag:


Korpen Herrljunga Verksamhetsberättelse för år

2018.

 

Årsmöte:

Årsmötet hölls den 22 mars på Kommunbiblioteket Herrljunga, ordförande för mötet var Kent Hassmer.

 

Styrelsen för 2018:

Ordförande Kent Johansson, kassör Görtz Karlin, sekreterare Margareta Brynolfsson, vice ordförande Elisabeth Larsson, ledamöter Östen Gilbertsson. Suppleant Inger Fredriksson

 

Revisorer 2018: Kenth Hassmer och Kurt Brorsson 

 

Möten:

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten 10/1, 22/2, 19/4, 22/5, 29/8, 27/9, 10/10, 31/10 , 21/11. 

 

Medlemmar 60 medlemmar finns registrerade.

 

Ekonomi: Ekonomin för Korpen Herrljunga är god, för siffror hänvisas till revisions och ekonomisk berättelse.     

 

Anslutning till Korpen: På årsmötet för 2017 (2018) togs ett inriktningsbeslut som innebar att Korpen Herrljunga lämnar Korpen som huvudorganisation, och i stället ansluts till Svenska gång och vandrarförbundet. Detta beslut konfirmerades vid ett extra årsmöte under hösten 2018. En ansökan om medlemskap i gång och vandrarförbundet har godkänts, Korpen Herrljunga har även fått utträde ur Korpen som huvudorganisation beviljat.

 

Samarbete:

Korpen Herrljunga har under året samarbetat med SISU uppdragsutbildarna.

Korpen Herrljunga har haft ett gott samarbete med ”Orraholmsklubbarna”.

 

Uppsägning av ”Gula huset och Orraholmens ladugård mm”: I juni fick Korpen Herrljunga ett besked om att kommunen säger upp befintligt hyresavtal. Efter kontakt med hyres och arrendenämnden har vi i december meddelat att vi inte accepterar uppsägningen.

 

Flera möten med Herrljunga kommun angående arvspengar för Orraholmen har förevarit.

 

 

 

Medarbetare/Jubileum: 2018 var det år  Korpen Herrljunga fyllde 50 år. Detta firades med en större tillställning i Fölene bygdegård, där ett 50-tal gamla och nya ”korpare” träffades, åt en fin supé, och underhölls av ????

 

 

Aktiviteter:

 

Tipspromenad:

 Herrljunga Korpen har arrangerat 8 st. tipspromenader under 2018,

4 st. på våren och 4 st. på hösten, start och mål har varit vid Stureskolan.

Deltagarantalet har varit cirka 1200

Fika har serverats i naturskyddsföreningens stuga på Orraholmen.

 

 

Damgymnastik: En gymnastik-grupp med cirka 20 deltagare har under året varit i gång i

Horsbyhallen på måndagar (vår och höst). Ledare har varit Margareta

Brynolfson.

 

 

Internet:På hemsidan har information och resultat presenterats.

 

 

Cykel: Under sommarmånaderna arrangerade Korpen Herrljunga en "motionscykling" som innebar att den som lade en "lapp" i en låda på Orraholmen, eller hos ”Berggrens” i Tarsled deltog i en utlottning av "cykelpriser". Rekordstort antal starter och deltagare, 1241 starter noterades av 143individuella deltagare.

 

Mattcurling: 2017 startade en ny aktivitet, mattcurling, intresset har varit mycket stort, Spelplats har varit folkets park, och huvudansvariga Görtz Karlin och Lars Erik Fritioff. Korpen har tre st. ”mattor mrd tillhörande  spelstenar.. Antal?

 

Sponsorer: Våra sponsorer för 2018 har varit ICA träffen för tipspromenaderna, Lagers cykel och Sparbanken Alingsås för motioncyklingen.

Genom Sisu har vi fått hjälp med medel till Jubileet.

 

 

Slutord:

 

Korpen Herrljunga är intet utan sina medlemmar och medarbetare. Styrelsen vill framföra ett stort tack för den tid och det engagemang som visats under 2018.

 

 

 

 

 

 Herrljunga 2019 0130